Over Zen.nl

Zenmeditatie leert je in het nu en in balans te zijn, om te gaan met stress en dieper te ontspannen. Met het beoefenen van zenmeditatie leer je denken wat je wilt denken, voelen wat je wilt voelen en doen wat je wilt doen. Bij Zen.nl geven wij zenmeditatie- training en meditatiecursussen op een inspirerende, uitdagende en verfrissende manier. De lesmethode is al ruim 30 jaar in Nederland in gebruik en past bij mensen die zoeken naar rust, focus en inzicht.

Tijdens de introductiecursus maak je je de basisbeginselen van zenmeditatie op gedegen wijze eigen. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan bod zoals: beter omgaan met stress, keuzes maken, effectief gebruik van je aandacht, rust en geluk. Je leert mediteren samen met anderen en zo leer je veel van elkaar en van je zenleraar.

Zen.nl:

  • Met meer dan 40 vestigingen in Nederland
  • Wekelijkse introductiecursussen
  • Wekelijkse groepen voor gevorderden
  • Zencoaching
  • CRKBO erkende opleiding tot zencoach
  • CRKBO erkende opleiding tot zenleraar

98% van de cursisten beveelt ons aan bij vrienden


“Het was super om in een fijne groep te mogen leren en ontwikkelen! Kijk uit naar de verdieping in de gevorderdengroep.”

“Ik ben rustiger, pieker minder, ik kan meer doen in minder tijd en voel me beter. De steun van mijn leraar en groep heeft me enorm geholpen om te leren mediteren en vooral dit thuis te blijven doen, ook als het even tegenzit.”

“Geweldig rustmoment, avondje voor mezelf. Ik was sceptisch in het begin. Ik heb veel geleerd van mijn ‘kritische ik’ en hoe goed het me doet als ik deze loslaat.”

“Een prettige en ongedwongen sfeer in de groep. De praktische aanpak past bij mij.”