Leer voelen wat je wilt voelen

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Inbegrepen

In deze cursus leer je meer grip te krijgen op je emoties en gevoelens. Zen kan helpen om beter met emoties en gevoelens om te gaan: niet door ze te onderdrukken, maar juist door ze te onderzoeken. In de cursus ontwikkelen we een benaderingswijze van onze gevoelswereld die herkenbaar is en die direct in de praktijk getoetst en toegepast kan worden.

Cursus Inhoud

Uitklappen
Hoofdstuk inhoud
0% voltooid 0/1 stappen